Проекти

                                                                                                                                    

 "Астрея Травъл" ЕООД изпълнява административен договор № BG16RFOP002-2.092-0207-C01, финансиран по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Обща цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Обща стойност на проекта: 405.09 лв., от които 344.33 лв. европейско и 60.76 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.12.2020г.
Край: 21.03.2021г.

______________________________________________________________________________________________"Астрея Травъл" ЕООД
изпълнява договор № BG16RFOP002-2.095-8042 /I-ва фаза/ и BG16RFOP002-2.097-4245 /II-ра фаза/, финансиран по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“ и процедура BG16RFOP002-2.097 - „Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“.

Обща цел на проекта: Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Обща стойност на проекта:

I-ва фаза 1 008,99 лв., от които 857.64  лв. европейско и 151.35 лв. национално съфинансиране.

II-ра фаза 194,49 лв., от които 165.32 лв. европейско и 29.17 лв. национално съфинансиране.

Начало: 19.05.2021г.
Край:
19.08.2021г.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________


"Астрея Травъл" ЕООД изпълнява договор № BG16RFOP002-2.101-1830 , финансиран по оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II.

Обща цел на проекта: Осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Обща стойност на проекта:

III-та фаза 160.64 лв., от които 136.54 лв. европейско и 24.10 лв. национално съфинансиране.

Начало: 14.07.2021г.
Край:
14.10.2021г.