Проекти

                                                                                                                                    

 "Астрея Травъл" ЕООД изпълнява административен договор № BG16RFOP002-2.092-0207-C01, финансиран по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Обща цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Общата стойност на проекта е: 405.09 лв., от които 344.33 лв. европейско и 60.76 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.12.2020г.
Край: 21.03.2021г.